BlogEducation
Trend

Bilgisayar Ağları Vize Final Hazırlık Soruları

Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyan arkadaşlar için sınavlarda yardımcı olabilecek Bilgisayar Ağları Vize Final Hazırlık Soruları

1) Star(Yıldız) yapının şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Ekran Resmi 2017 12 15 15.46.20


Cevap C
2) Star(Yıldız) ve Bus (Doğrusal) yapıların arıza tespitine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Ekran Resmi 2017 12 15 15.46.26


Cevap B (A şıkkı yanıltmasın sizi)
3)    Aşağıdakilerden hangisi network topolojilerindendir?
a)      Koaksiyel
b)      Client
c)      Hub
d)      Bus (Doğrusal)
e)      Node
Cevap D
4)      Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağlarının avantajlarından değildir?
a)      Ortak donanım kullanımı
b)      Ortak çalışma
c)      Bireysel çalışma
d)      Zaman, para kazancı
e)      Bir veri tabanının değişik bilgisayarlar tarafından kullanımı
Cevap C
5)      Aşağıdakilerden hangisi Star(Yıldız) network sisteminin özelliği değildir?
a)      Az kablo kullanımı
b)      Hızlı kurulum
c)      Kolay genişletilebilirlik
d)      Arızanın kolay tespiti
Cevap A
6)    Hub ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)      Tekrarlayıcı görevi görür
b)      Büyük ağı “alt ağlara” bölerek ağ performansını arttırır.
c)      Gelen sinyalleri olduğu gibi verir, içeriğe bakmaz.
d)      Verilerin gerekliliğini kontrol etmez
e)      Durum ışıkları ile arıza tespiti kolay olur
Cevap B
7)      “Network üzerindeki bilgisayarlar Ethernet kartları aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurarlar. Ethernet kartları adresleri 48 bitlik kodlardır. Her bir kartın ayrı bir adresi vardır.” Bu adresin ismi denir?
a)      Ping
b)      Ethernet
c)      IPC
d)      NIC
e)      MAC
Cevap E
8)     Yerel bir ağda bulunan bilgisayarların birbirleriyle haberleşmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar?
a)      Ethernet kartı
b)      MAC
c)      Modem
d)      Subnet Mask
e)      ARP
Cevap A
9)      Mbps ifadesinin açılımı nedir?
a)      Million bit piece second
b)      Million byte Per seconds
c)      Mega byte Per second
d)      Mega bit Per second
e)      Millions of bits per second
Cevap D
10)      Aşağıdaki network topolojileri eşleştirmelerinden kaçı yanlıştır?
 

Ekran Resmi 2017 12 15 15.51.06
Bilgisayar Ağları Vize Final Hazırlık Soruları


a) 1      b) 2      c) 3      d) 4      e) 5
Cevap C
11)      Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I.          Star(Yıldız) topolojisi hızlı kurulur
II.         Bus (Doğrusal) topolojisinde arıza tespiti zordur.
III.        Halka (ring) topolojide çarpışma olasılığı düşüktür.
a)      Yalnız I
b)      Yalnız II
c)      I – II
d)      I – II – III
e)      Yalnız III
Cevap D
12)      Bir bilgisayar ağı çalışmaz durumdaysa ilk olarak aşağıdakilerden hangisine bakmak doğrudur.
I.        İletişim kablolarına bakmak
II.      Yazıcılara bakmak
III.     Office programına bakmak
a)      Yalnız I
b)      I – II
c)      I – III
d)      Yalnız  III
e)      II – III
Cevap A
13)  Aşağıdakilerin hangisi Yıldız topolojisinin avantajlarından değildir?
a)      Ağı kurmak kolaydır
b)      Bir bilgisayara bağlı kablo bozulduğunda ağın çalışması etkilenmez.
c)      Ağdaki sorunları tespit etmek kolaydır.
d)      Ethernet paketlerinin çarpışma olasılığı düşüktür.
e)      Günümüzde ağ elemanlarının fiyatları çok düşmüştür.
Cevap E
14)  Aşağıdakilerden cihazlardan hangisi MAC adresini kullanmaz?
a)      Router
b)      Switch
c)      Hub
d)      Modem
e)      Ethernet kartı
Cevap A


15)  Bir bilgisayardaki MAC adresi ne zaman değişir?
a)      Bilgisayarınızı yeni bir LAN’ a bağladığınızda
b)      Bilgisayarınızın ethernet kartını değiştirdiğimizde
c)      İki bilgisayarı paralel porttan bağlandığında
d)      İki bilgisayarı seri porttan bağlandığında
e)      Bilgisayara bir fax-modem programının kurulmasında
Cevap B
16)  CSMA/CD protokolünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a)      Hızı kontrol eder.
b)      Paketlerin gidiş ve gelişini kontrol eder.
c)      Güvenlik içindir.
d)      İletişim görevini yapar.
e)      İletişim hattına bilgi paketinin nasıl yerleştirileceğini belirler.
Cevap B
17)  Gönderilen bilginin içindeki bitlerle matematiksel hesaplar yaparak bu sonucu da bilgiye göndermek suretiyle bir mesaj içindeki hataları belirleme metoduna ne ad verilir?
a)      Collision Detection   (Çarpışma tespit).
b)      Carrier Sense (Taşıyıcı tespit)
c)      Multiple Access (Çoklu erişim)
d)      Broad
e)      CRC
Cevap E
18)  Ethernet network cihazlarına, tanınabilmeleri için Hexadecimal ve dünyada bir eşi daha olmayan seri numarası verilir. Bu numaralara ne denir?
a)      Mac adresi
b)      Ethernet adresi
c)      IP adresi
d)      CRC
e)      Broadcast  adresi
Cevap A
19)  Modemler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a.            Modem kelimesi “Modulator” ve “Demodulater” kelimelerinden meydana gelmiştir.
b.            Modemler tek yönlü bir çevirim aracıdırlar ve bu çevrim dijitalden analoga şeklinde gerçekleşmektedir.
c.            Basit telefon hatları üzerinden dijital bilgi akışını sağlamak için tasarlanmışlardır.
d.            Modemler “harici (external)” ve “dahili(internal)” olmak üzere ikiye ayrılırlar.
e.            Modemlerin çalışma prensiplerinin temelinde UART denilen bir yonga yer almaktadır.
Cevap E
20)  Bir haberleşme ağında uzak mesafeye verinin iletilebilmesi için aşağıdaki cihazlardan hangisi kullanılabilir?
a)      Yönlendirici
b)      Hub
c)      Repeater (Tekrarlayıcı)
d)      Bilgisayar
e)      Yazıcı
Cevap C
21)  ………………… Protokolü ethernet ve 802.3 networklar tarafından kullanılan bir çeşit medya erişim kontrol mekanizmasıdır. Başka bir deyişle iletişim hattına bilgi paketinin nasıl yerleştirileceğini belirler.” Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)Ethernet
b)SMTP
c)CSMA/CD *
d)FTP
e)CRC
Cevap  C
22)Sadece sinyali alıp, güçlendirip, gönderme özelliğine sahip network donanımına ne ad verilir?
A)Repeater (Tekrarlayıcı)       B) Router         C) Switch        D)Hub         E) Gateway
Cevap A
23) E-mail’in denetim, kimden kime, ne zaman gönderileceğini hangi protokol düzenler?
a.TCP/İP        b. SMTP         c. FTP             d. http
Cevap B
 24) Aşağıdakilerden  hangisi üzerine gelen veriyi bütün portlarına dağıtır?
a.Switch    b. Repeater    c. Gateway     d. Hub
Cevap D
25) Aşağıdakilerden hangisi Bus Topolojisini avantajlarından değildir?
A) Kablo yapısı güvenilirdir
B) Yeni bir istasyon eklemek kolaydır.
C) Merkez birime ihtiyaç duyulmaz.
D) Bir istasyonun arızalanması ağı etkilemez.
Cevap D
26) Fiziksel adreslerin IP adreslerine dönüştürülmesini sağlayan protokol aşağıdakilerden hangisidir?
A)DHCP              B) RARP    C) ARP D) DNS
Cevap C
27) Aşağıdakilerden hangisi DHCP protokolü tarafından dağıtılmaz?
A) IP adresi                          B) Subnet maskesi
C) DNS sunucu adresi        D) Host ismi
Cevap D
28). Aşağıdakilerden hangisi alt ağ maskesinin görevidir?
A) Bilgisayarlar arasında veri alış verişi sağlar.
B) Bilgisayara IP numarası verir.
C) D ve E sınıfı adresler için tasarlanmıştır.
D) Bilgisayarların ağ tanımlayıcılarını bulmayı sağlar.
Cevap D
29) TCP/IP protokolünün en üstünde aşağıdakilerden hangisi bulunur?
A) Fiziksel Katman            B) Ulaşım Katmanı
C) Yönlendirme Katmanı D) Uygulama Katmanı
Cevap D
30)Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri network yapısı değildir?
I-  Star(Yıldız)
II-  Bus (Doğrusal)
III-  Ring (Halka)
IV-  Subnet
Yalnız I       B) Yalnız II      C) Yalnız III     D) Yalnız IV    E) I-II
Cevap D
31) Herhangi bir TCP/IP portuna dışardan gelen bağlantı isteklerini engelleyebilen ancak aynı port üzerinden dışarı çıkışlara izin veren yapı nedir ?
a)FTP b) Firewall c) Router d) Switch e) NPN
Cevap B
32) Aşağıdakilerden hangisi internet olanaklarından değildir?
a)Telnet b) FTP c) Web d) IRC e) NIC
Cevap E
33) Aşağıdakilerden hangisi internettin toplumsal etlilerinden değildir?
a)Politik b) Ticari c) Dışa bağımlılık d) Ahlaki e) Yabancı dil gerekliliği
Cevap E
34) Aşağıdakilerden hangi kablo türü en hızlı veri iletimini sağlar ?
a) UTP b) Koaksiel c) Telefon kablosu d) BNC e) Fiber optik kablo, Cevap: E
35) Aşağıdakilerden hangisi Dial-up bağlantının avantajlarından değildir?
a) Ucuz olması b) Mobil olması c) Asenkron bir bağlantı olmasıd) Pahalı olması
e) Modem gerektirmesi
Cevap D
36) Aşağıdakilerden hangisi proxy serverın avantajlarından değildir?
a) Ağ performansını artırır
b) İnternet bağlantısının paylaştırılması
c) İnternet bağlantı trafiğini kontrol eder
d) Yerel ağda daha hızlı bilgi transferi sağlar
e) Web sayfalarının güncellenmesinin yetersiz olması
Cevap E
37) Dial-up bağlantının güvenliği için neler yapılmaz?
a) Kullanıcı adı ve şifresi sık değiştirilmeli
b) İnternet servis sağlayıcının değiştirilmesi
c) Firewall programının kullanılması
d) Dosyaların şifrelenerek saklanması
e) Virüs koruma programı kullanmak
Cevap B
38) FTP ( File Transfer Protocol) nedir?
a) Şifreleme programıdır.
b) Güvenlik programıdır.
c) Email programıdır.
d) Dosya kontrol birimidir.
e) Dosya aktarımı yapan internet protokolüdür.
Cevap E
39) Aşağıdakilerden hangisi FTP’ nin özelliklerinden değildir?
a) Dosya aktarımı yapar
b) İnternet protokollerindendir.
c) Anonymous FTP’ lerde dosya yazma hakkımız yoktur.
d) Dosya işlemleri komutlarla yapılır.
e) Bağlandığımız makineye dosya gönderme işlemi PAT komutu ile yaparız.,
Cevap E
40) Ethernet network cihazlarına, tanınabilmeleri için Hexadecimal ve dünyada bir eşi daha olmayan seri numarası verilir. Bu numaralara ne denir?
Mac adresi b) Ethernet adresi c) IP adresi d) CRC e) Broadcast adresi
Cevap  A
41) Aşağıdakilerden hangisi ağ güvenlik türlerinden değildir? 
a) Dosya güvenliği b) Server güvenliği c) Kullanıcı güvenliği d) Fiziksel güvenlik
e) Davetsize karşı güvenlik
Cevap B
42) Güvenlik önlemi olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?
a) Virüs ataklarına karşı koruma sistemleri
b) İçerden ve dışardan ağ üzerindeki kaynaklara erişim kısıtlamaları
c) Şifresiz bilgi aktarımı
d) Sanal ağlar ile fiziksel konumdan bağımsız güvenli kullanıcı gruplarının oluşturulması
e) Firewall ile WEB Server ve dahili network’ün dış tehditlerden korunması
Cevap  C
43) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir parolanın özelliklerinden değildir?
a) Kullanıcı Adı ve baş harfleri, belirgin kişi adlarından oluşmamalıdır.
b) Oturum açma adındaki karakterlerin bir rotasyonu değildir
c) Kullanıcının doğum tarihi ve telefon numarası gibi belirgin olmamalıdır.
d) En az 3 karakterden oluşmalıdır.
e) En azından 2 alfabetik ve 1 tane de alfabetik olmayan karakter içerir.
Cevap  D
44) Dial-Up bağlantıda güvenlik olarak aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a) Ağ paylaşımına açık diske şifre vermeye gerek yoktur.
b) Firewall programları kullanmalıyız.
c) Çevirmeli Ağı kullanırken Uç birimle bağlanmayı tercih etmeliyiz.
d) İnternet üzerinden diske erişimi engellemeliyiz.
e) Virüs koruma programı kullanılmalıdır.
Cevap  A


45) TCP / IP ile kurulan bir bilgisayar ağında bir bir bilgisayarı aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri tanımlamaz?
I- IP adresi
II- Donanım Adresi
III-Bilgisayar Adı
IV-Network adı
a) I, II, III, IV
b) Yalnız I
c) I, III, IV
d) I, II, III
e) Yalnız III
Cevap  E
46) Ağ yönetiminde en iyi güvenliği hangi model sağlar?
a) merkezden yönetim b) dağıtılmış yönetim c) bireysel yönetim d) karşılıklı yönetim
e) karışık yönetim
Cevap A
47) Hub bilgisayar ağlarında en fazla kaç metre kablo kullanım hakkı verir?
A) 50 B) 100 C) 150 D)200 E) 250
Cevap B
48)Harici (external) modemler bilgisayarların hangi iletişim noktasına takılırlar?
LPT b. COM c. SCSI d. PS/2 e. USB
Cevap  B
49) Modemler bilgisayarlarla ne türden iletişim kurarlar?
a. Seri b. Paralel c. Eş zamanlı d. Sıralı e. Hiçbiri
Cevap  A
50) Aşağıdakilerden hangisi elektronik cihazlar için standart olmuşlardır?
I. RS 232
II. RS 485
III. TCP/IP
a. Yalnız I b. Yalnız II c. Yalnız III d. I,II e. I,III
Cevap  D
51) RS 232 için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. 1 km’ye kadar veri iletilebilir.
b. Paralel iletişim standardıdır.
c. 100 km’ye kadar veri iletilebilir.
d. 5 cm kablo kullanılır.
e. Veri iletimi güvensizdir.
Cevap C
52) Bilgisayarlar üzerinde bulunan modemleri hangi bağlantı noktasındaymış gibi tanırlar?
a. LPT b. PS/2 c. SCSI d. COM e. IPX/SX
Cevap D
53) Standart bir PC üzerindeki COM bağlantı noktası hangi tipte iletişimi destekler?
a. RS 232 b. RS485 c. RS 422 d. TCP/IP e. IPX/SX
Cevap A
54) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik seviyelerinden değildir
a)D seviyesi b)C seviyesi c)B seviyesi d)Z seviyesi e)A seviyesi
Cevap D
55) aşağıdakilerden hangisi en düşük düzeyde güvenlik seviyesidir?
a)D b)F c)E d)A e)B
Cevap A
56) Ethernette UTP topolojisinde 100 metrenin ötesine verinin iletilmesi aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır?
switch b) hub c) repeater d) ring e) bus
Cevap C
57)………………… birbirine kablolarla bağlanmış server, printer, pc, modem gibi birçok haberleşme ekipmanının en ekonomik ve verimli yoldan kullanılmasıdır. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Network B) TCP C) SMTP D) Firewall E) Gateway
Cevap: A
58) Fast Ethernet bir saniyede ne kadar veri taşıyabilir?
A) 10 Mbps B) 25 Mbps C) 50 Mbps D) 75 Mbps E) 100 Mbps
Cevap E
59) Ağ üzerinde veri iletimi için kullanılan kurallar veya işlemlere ne ad verilir?
A) Telnet B) Gateway C) Protokol D) İnternet E) Subnet
Cevap C
60) Sinyali alıp, güçlendirip, gönderme özelliğine sahip network ekipmanına ne ad verilir?
A) Repeater B) Router C) Switch D) Hub E) Gateway
Cevap  A
61)Aşağıdakilerden hangisi donanımsal yapıyla bağlantı sağlar?
A Veri bağlantısı katmanı  b Taşıma katmanı  c Fiziksel katman  d Donanım katmanı e Sunum katmanı
Cevap C
62). . . . . . . . . . katmanı veri bağlantısı katmanında yapılan işlemlerin denetimiyle yükümlüdür. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A Denetim  bTaşıma  c Ağ   d  Uygulama  e  Veri bağlantısı
Cevap C
63) E-mail’in denetim, kimden kime, ne zaman gönderileceğini aşağıdaki protokollerin hangisi düzenler?
A TCP / IP  b FTP   c  TFTP    d SMTP      e ICMD
Cevap D
64)Aşağıdakilerden hangisi UDP’nin görevlerindendir?
A Segmentlere ayırmadan paketi (küçük veriler için) yollamak.   B Adres çözümleme
C Ağın yönetimi    D  Ağ trafiğini filtre etmek   E  Protokolleri bağlamak
Cevap A
65) OSI modelinde kaç katman vardır?
A  10   B 9   C  8    D  7    E  6
Cevap D
66) C sınıfı internet adresleriyle kaç bilgisayar adreslenebilir?
A 254    B 350   C 200   D 175    E  260
Cevap A
67) İki LAN segmenti birbirlerine ne kullanarak bağlanabilirler?
A BNC    B Router   C Switch    D Bridge   E   Hub
Cevap D
68) Yerel bir ağda bulunan bilgisayarların birbirleriyle haberleşmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar?
A Ethernet kartı   B MAC   C Modem   D Subnet Mask    E ARP
Cevap A
69) Ağ trafiğini filtrelemek ve dosyanın doğru yere gönderilmesini sağlamak için değişik protokollerin Birbirine bağlayan aşağıdakilerden hangisidir.
A Switch   B Repeater   C Bridge   D Hub   E Router
Cevap E


70) Sinyali alıp, güçlendirip, gönderme özelliğine sahip network ekipmanına ne ad verilir?
A) Repeater    B) Router    C) Switch    D) Hub        E) Gateway
Cevap A
71) TCP/IP modelini açıklayarak katmanlarının görevlerini ve katmanlarda yer alan protokolleri yazın.
Cevap
1-Uyugulama Katmanı :En üst seviye katmandır. Uygulama katmanı için tanımlı olan SMTP, TELNET vs. gibi protokoller bir üstünde bulunan programlara hizmet verirler.
FTP:  Dosya transfer protokolu
HHTP: Web tarayacıyı programlar ile Web sunucuları arasında iletişim kurulmasını sağlar.
DNS: Alan Adı Sistemi ip adresleri ile host isimleri arasındaki dönüşüm işlemini gerçekleştirir.
SMTP: Elektronik posta  iletimi SMTP protokolünü kullanarak bilgisayarlar arasında veri alışverişini gerçekleştirirler
SNMP:Ağ içerisinde bulunan yönlendirici, anahtar ve HUB gibi cihazların yönetimi için kullanılır
TELNET:Kullanıcının, bir başka makineye sanki o makinenin istasyonuymuş gibi bağlantı kurmasını sağlayan protokoldür
2-Aktarım Katmanı: TCP/IP protokolü OSI modeli içerisinde, uygulamalar arasında iletişimi sağlayan katmanı oluşturur
TCP:Bilgisayarlar arasındaki bağlantının sağlanmasını ve veri iletiminin güvenli bir şekilde olmasını sağlar
UDP: TCP ile aynı işlevi gerçekleştirir faklı olarak iletimin güvenliğini sağlayamaz.
3-Yönlendirme Katmanı: Bir üst katmandan gelen verilerin alıcıya güvenli bir şekilde ulaşıp ulaşmadığını kontrol eder iki protokol tanımlıdır bunlar IP-ICMP
ICMP:ICMP mesajlarının amacı haberleşme sırasında meydana gelebilecek problemler hakkında yönlendiricilere veya datagramları oluşturan bilgisayarlara bilgi vermektir
4-Fiziksel Katman: Bu katmanda herhangi bir protokol tanımlı değildir. IP başlığı oluşturulmuş bir bilgi hem kaynak bilgisayarın IP’sini, hem de hedef bilgisayarın IP’sini tutar
72) Ağaç topoloji nedir, kısaca açıklayınız.
Ağaç topolojisinin diğer adı hiyerarşik topolojidir. Ağacın merkezinde sorumluluğu en fazla olan bilgisayar bulunur. Dallanma başladıkça sorumluluğu daha az olan bilgisayarlara ulaşılır. Bu topoloji çok büyük ağların ana omurgalarını oluşturmakta kullanılır.
73)Yıldız topolojinin özellikleri nelerdir?
Yıldız topolojisinin özellikleri:
▪Bir istasyonun arızalanması ağı etkilemez.
▪Ağa yeni bir istasyon eklemek çok kolaydır.
▪Ağ yönetimi çok kolaydır.
▪Kurulan ağ elemanlarına göre yüksek hızlar elde edilebilir
74)Hub nedir, kısaca açıklayınız. Hub çeşitlerini yazınız.
Ağ elemanlarını birbirine bağlayan çok portlu bir bağdaştırıcıdır. En basit ağ elemanıdır. Hub kendisine gelen bilgiyi gitmesi gerektiği yere değil, portlarına bağlı bütün bilgisayarlara yollar. Bilgisayar gelen bilgiyi analiz ederek kendisine gelmişse kabul eder. Hublar, 4, 8, 12, 16, 24 portlu olarak üretilirler.
Pasif hub ve Aktif Hub
75) Modem nedir?
Modem bilgisayardaki digital bilgiyi analog bilgiye, telefon hattından gelen analog bilgiyi dijital bilgiye  çeviren cihazlara denir.
Devamı gelecek………….

Ayrıca Bilgisayar Mühendisliğinde verilen dersler için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Bilgisayar Mühendisliği Dersleri Nelerdir?

27 Yorum

   1. zeynep hanım emegınıze saglık ,,
    ancak arada 3 5 yanlıs soru /cevap var …
    ve test calısmanız sadece bellı konular etrafında olmus ..
    temel ag teknolojılerı daha kapsamlı bır konu…

    ama yınede elınıze saglık ,,basrılar…

    1. Merhaba Hasan,

     Yazıyı sanırım 7 sene önce yazmıştım. İçerisinde güncellemem gereken konular olabilir. Hangi sorularda sorun olduğunu düşünüyorsanız belirtirseniz bir inceleyeyim.

 1. ey gidi zamanlar buradan da çalışmıştım derse, bir kaç soru çıkmıştı hatta. çok şükür dersi geçtim. Hakkınızı helal edin

 2. merhaba tebrikler sorular basit gibi ya da hocamız bize zor soruyo 🙂 ama güzel ayrıca 11. soru c değil mi ?

 3. Merhaba,
  14 numaralı soru (Hangisi mac adresi kullanmaz) cevabı router yazılmış.
  Benim bildiğim HUB olması lazım. HUB cihazı fiziksel katmanda çalışmıyor mu? Ayrıca üzerine gelen veriyi, tüm portlara dağıtıyor. MAC adresine göre veri yönlendirme yapmıyor.

  Router ise Ağ Katmanında çalışıyor. DHCP ile üzerine bağlı her cihaza IP adresi atayabiliyor. MAC kullanıyor diye biliyorum.

  Sizce de cevap HUB olması gerekmiyor mu?

   1. ARP, IP adresinden fiziksel adrese dönüştürmek diye biliyorum soruda fiziksel den IP adresine dönüşümü soruyor o yüzden ARP’nin tersi olan RAPR olmayacak mı ?

 4. 45. SORU İÇİN
  TCP/IP dünyasında bir bilgisayarı 3 şey belirler:
  1.Bilgisayarın adı 2.IP adresi 3.MAC adresi.

  diye not almışım. buna göre cevap 2-5 oluyor. soruda bir yanlışlık olabilir mi ?

 5. 62. Soru için

  Veri bağı katmanı (data link layer)
  İletilen ve alınan veri paketlerinin doğru bir şekilde inşa edilip edilmediğini kontrol
  eder. Bir hata bulduğunda düzeltir ya da verinin tekrar gönderilmesini ister.

  Notlarımda böyle bir şey var cevap veri katmanı olmayacak mı ?

 6. 69. soru için

  köprüler:
  Lokal alan ağlarını birbirine bağlamanın yanında verileri
  sınırlandırarak köprüden geçip geçmediklerini kontrol ederler. Yıldız ve Bus birbirine bağlayabilir.

  bu şekilde biliyorum ama cevabın köprü olması gerekmez mi ?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu