Skip to main content

LFI – Local File Include Nedir?

LFI – Local File Include uzaktan sunucuya yerel dosya çağırmak anlamına gelmektedir. Bu açık çok yaygın olamamakla beraber bazı sitelerde nadirde olsa görülmektedir. LFI açığı Php’de bulunan bir açık türüdür. Bu açığın genel sebebi de değişkenlerin atama hatalarından kaynaklanmaktadır. Açığın tespiti hakkında bir örnek verelim. 

index.php?sayfa=../../../../../../../../../etc/passwd 

Yukarıdaki “../” ifadesi bulunduğu dizinden bir üst dizine çıkarak, sunucunun /etc/passwd içeriğini yani user listesini ekrana yazdırmaktadır. Örnek verecek olursak linux sunucularında tutulan /etc dizini altındaki passwd gibi kritik bir dosyanın içeriğini sitenin linki üzerinde parametrelerle değişiklik yaparak herhangi bir güvenlik önlemi alınmamışsa ekrana yansıtabiliriz. Bu sayede server üzerindeki dosyaları okumuş oluyoruz, bu dosya yapısı serverdaki tüm sitelerin user’larının bulunduğu dosyadır.

Zeynep Küçük

Hi, I’m Zeynep I am studying in computer engineering in Samsun. I love to share and write about anything that interests me in tech, so welcome on my blog. I’d be really glad to get in touch with you! Don’t forget you can always contact me by email for any inquiries.Follow me on social media.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.