Skip to main content

Basit Doğrusal Regresyon / Linear Regresyon

Simple linear regresyon, 2 nicel veri arasındaki ilişkiyi özetleyen istatiksel bir metoddur. Bağımsız değişkenlerin (X) değerlerini temel alarak bağımlı değişkeni (Y) tahmin etmenin bir yöntemidir. İki değişkenin doğrusal olarak birbirleri ile ilişkili olduğu varsayılmaktadır.

Basit doğrusal regresyon bize normal dağılmış, belirli bir oranda  veri toplanmış iki değişken arasında doğrusal ilişki olup olmadığını test etme olanağı vermektedir.

Y bağımlı ve X bağımsız değişken olmak üzere, Y ile X değişkenleri arasındaki sebep- sonuç ilişkisini matematiksel model olarak ortaya koyan yönteme regresyon denir. Bu ilişkiyi doğrusal  bir şekilde ortaya koyan bir işlev bulmaya çalışırız. Formülde  basit bir doğrusal regresyon formülü verilmiştir.

Linear Regresyon;

  • Hava durumu tahminlerinde
  • Borsa Tahminlerinde
  • Belirli bir bölgede ortalama ev fiyatlarını çıkarmada
  • Bir ürüne olan talebi gösterme vb. alanlarda kullanılmaktadır.

Adım 1 : Veri Ön işleme

Veri Ön işleme adımlarının aynısını yapmamız gerekmektedir.

  • Kütüphanelerin import edilmesi,
  • Veri setinin yüklenmesi,
  • Eksik değerlerin kontrolü,
  • Veri Setinin test  ve train olarak bölünmesi,
  • Basit doğrusal regresyon modeli için kullanacağımız kütüphane ile özellik ölçeklendirme yapılacaktır.

Adım 2 : Basit Doğrusal Regresyon Modelinin Uygulanması (Fit)

Veri seti ile modeli eğitmek  için sklearn.linear_model kütüphanesinden LinearRegression sınıfını kullanacağız. Sonra LinearRegression sınıfında  bir regressor  nesnesi oluşturuyoruz. Şimdi regressor nesnemizle birlikte Linear Regression sınıfının fit() metodunu kullanarak modelimizi eğitiyoruz.

 

from sklearn.linear_model import LinearRegression

regressor = LinearRegression()

regressor.fit(X_train, y_train)


Adım 3 : Sonucu Tahmin Etmek

Basit linear nesnemizi oluşturup modelimizi eğittikten sonra şimdi de gözlemlerimizi, ayırdığımız x_test verilerini kullanarak tahmin edeceğiz.  Daha önce oluşturduğumuz regressor nesnemizi  predict() metodu ile tekrar kullanıyoruz ve   çıktımızı y_pred vektörüne kaydediyoruz. Y_pred değerleri modelin bizim için tahmin ettiği değerlerdir.

y_pred = regressor.predict(X_test)


Adım 4 : Görselleştirme

Son aşamamız ise sonuçlarımızın görselleştirilmesidir, Eğitim seti sonuçlarımızın saçılma grafiklerini çizmek için matplotlib.pyplot kütüphanesini ve modelimizin değerleri ne kadar yakın tahmin ettiğini görmek için test sonuçlarını kullanacağız. 

 

import matplotlib.pyplot as plt

plt.scatter(X_train, y_train, color = ‘red’)


Zeynep Küçük

Hi, I’m Zeynep I am studying in computer engineering in Samsun. I love to share and write about anything that interests me in tech, so welcome on my blog. I’d be really glad to get in touch with you! Don’t forget you can always contact me by email for any inquiries.Follow me on social media.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.